Tamils for Biden:திமுக தேர்தல் வெற்றியை வாழ்த்தி, ஈழத்தமிழர்களுக்கா மோடியிடம் உதவிக்கு ஜெயலலிதா போல் உழைக்க வேண்டுகிறோம்

  • Home>Press Release>EINPRESSWIRE>Tamils for Biden:திமுக தேர்தல் வெற்றியை வாழ்த்தி, ஈழத்தமிழர்களுக்கா மோடியிடம் உதவிக்கு ஜெயலலிதா போல் உழைக்க வேண்டுகிறோம்